Obecní knihovna ve Mcelích - knihovnamcely.webk.cz
Naposledy aktualizováno: 06.12.2018 15:26:44

AKCE

 

 

 

Naši malí čtenáři se mohou zapojit do charitativního projektu Čtení pomáhá!Více se dozvíte po otevření příslušné ikony.

 

 

 

  Na rok 2018 plánujeme v knihovně tyto akce:

 

 

Noc s Andersenem- pro děti do 15.let se nebude letos pořádat protože do knihovny chodí málo dětí. 

 

Na podzim Vás opět pozveme na vlastivědnou vycházku s historikem dr.F.Dudkem po naší obci,už máme vybraný námět a máte se na co těšit.

Během roku budeme za přispění obecního úřadu doplňovat náš knižní fond.

Letos bychom chtěli také uskutečnit přednášku o bylinkách.

V novém školním roce pozvu na návštěvu děti z naší Mateřské školy. Konec roku tradičně oslavíme se četnářkami na před-vánočním posezení.

 

 

Vzpomínkové setkání „Mcelští legionáři v bojích 1. světové války"

 

Konalo se  27. 10. u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československého státu. Zájemci o historii  se sešli v odpoledních ho-dinách před Obecním úřadem. Historik Dr. František  Dudek pohovořil o událostech na konci 1. sv. války, významných osobnostech tehdejší doby, především o zásluhách prvního prezidenta T.G. Masaryka. U pomníku padlých jsme si připomněli oběti válek z řad mcelských občanů. Potom se přednášející věnoval významné úloze legionářů, v jejichž řadách bojovalo i několik mcelských občanů a ve Francii tvořili dokonce významné procento z celkového počtu. U plánku obce jsme si vyhledali místa jejich tehdejších domovů. Na mcelském hřbitově jsme vyslechli u válečného hrobu  Jaroslava Petrtýla jeho pohnutý životní příběh, který  skončil tragicky v 1. sv. válce.

 

 

 

 Knihy jsou nashromážděným pokladem světa, vhodným dědictvím pokolení a národů. 

 Henry D. Thoreau

 

 
Proces zabral 0.0047 sekund času a 0.7MB paměti.