Obecní knihovna ve Mcelích - knihovnamcely.webk.cz
Naposledy aktualizováno: 06.12.2018 15:26:44

 

Mcelskou knihovnu navštívil již pošesté pan Andersen.

 

V pátek 27.3.2015 v podvečer navštívilo naši obecní knihovnu sedm dětských čtenářů-nocležníků, aby se zapojili po tříleté přestávce do mezinárodní čtenářské akce „Noc s Andersenem“. Připravila jsem si pro ně na celý večer program zaměřený na četbu knih, vyprávění, malování a hry.

Starší čtenářky Pája, Eliška, Simča a Džejmi si předem secvičily a v kostýmech předvedly pohádku  s otazníkem. Ostatní mladší čtenáři-diváci: Adélka, Andulka a Honzík poznali pohádku „Princezna na hrášku“. S maminkou se přišla také podívat budoucí čtenářka Emička. Dále jsme společně s p. kronikářkou formou rozhovoru dětem přiblížily život a dílo H. Ch. Andersena.

Potom následovala společná četba pohádky „Slavík a růže“. Postřeh si děti vyzkoušely na pexesu.

Po sladkém občerstvení: velikonočním beránku od p. knihovnice a muffinech od Dominika si děti zahrály pohybovou hru na židličky. Na uklidnění před spánkem dostaly za úkol nakreslit obrázek oblíbené literární postavy. Potom už došlo k lůžkové úpravě prostor knihovny a děti se uložily ke spánku. Paní knihovnice jim na přání přečetla báj o Ikarovi a děti vyzvala, aby v noci poslouchaly, co si knihy povídají. Jestli to zjistily, se však neví, protože usnuly brzo hlubokým spánkem.

Ráno si naši spáči protáhli těla při polštářkové bitvě. Přišla se také podívat šéfredaktorka obecních novin Tereza, která zveřejní náš příspěvek ve Zpravodaji. Po vydatné snídani jsme společně strávené chvíle zhodnotili, děti dostaly dárečky a už se určitě těší na příštího Andersena.

 

 

 
Proces zabral 0.0047 sekund času a 0.69MB paměti.