Obecní knihovna ve Mcelích - knihovnamcely.webk.cz
Naposledy aktualizováno: 03.05.2018 16:17:19

ROK 2009

V naší knihovně je již přihlášeno 60 čtenářů , z toho je 23 dětí.I když počet vypůjčených knih mírně poklesl , knihovna během roku uspořádala akce ,kterých   se většina aktivních čtenářů i příznivců knihovny zúčastnila.

Na jaře jsme v naší knihovně promítali dokumenty o událostech v naší obci na  nové televizi,kterou jsme si zakoupili za výhru v soutěži ,,Vesnice roku".

V březnu jsme pro naše malé čtenáře uspořádali již po 3. ,,Noc s Andersenem". 

V létě se naše obec opět zúčastnila soutěže,,Vesnice roku".V časopise,,Čtenář",

který pravidelně odebíráme,byla naše knihovna velmi kladně hodnocena.

V měsíci červnu jsme společně s naším rodákem dr.Dudkem a paní kronikářkou uspořádali vlastivědnou vycházku po naší obci na téma,,Stará řemesla a živnostníci".

Do naší knihovny jsme postupně pořídili za odměnu,kterou jsme dostali v soutěži ,,Vesnice roku 2008"jako nejlepší neprofesionální knihovna Středočeského kraje nové rolety do oken i na regály s knihami,velkou televizi.Proto se v tak pěkných prostorách líbí i účastníkům kursů výuky angličtiny.

V létě isme se zapojili do celostátní televizní  akce,,Kniha mého srdce",většina našich čtenářů hlasovalo pro,,Babičku" od B.Němcové,která se celkově umístila na pěkném 2.místě.

Na podzim jsme opět pozvali děti z mateřské školky.Děti malovaly zpívaly,přednášely pěkné básničky,ale hlavně se seznamovaly s pěknými knížkami.Vždyť to jsou naši budoucí čtenáři!

Již tradičně jsme spolu s paní  kronikářkou připravily předvánoční posezení u čaje,kávy i cukroví,které napekly naše čtenářky.Probraly jsme akce uplynulého roku,který se mimořádně vydařil a již se těšíme ,co nám přinese rok příští!!!

 

 
Proces zabral 0.0281 sekund času a 0.59MB paměti.